Kyneton Lawn Cemetery
Kyneton, Macedon Ranges, Victoria, Australia


Cemetery Co-Ordinates

  Latitude: -37.22623
Longitude: 144.45838
Headstones

 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
FALLOON John William (Jack) & Bessie - Headstone
FALLOON John William (Jack) & Bessie - Headstone
 
Not yet located  Latitude: -37.226238, Longitude: 144.458387  John William FALLOON (d. 14 Apr 2003)
Bessie MCLEOD (d. 25 Aug 2008)
 


Scroll to Top